obrazek prechod sipka

Nabízené služby:

Podle předložené projektové dokumentace stavby, případně na základě vlastního zaměření provedu vypracování položkového rozpočtu stavebních prací, včetně výkazu výměr.

Nabídka platí pro novostavby, rekonstrukce, modernizace i opravy rodinných domů, objektů bytové i nebytové výstavby a ostatních stavebních objektů.

Navštěvník č.

Webdesign © Jupas 2008

Kontakt:

sipka

Ceny:

sipka

Reference: